Citi

Izvēloties studiju programmu un augstākās izglītības iestādi, pārliecinies:

– vai augstākās izglītības iestāde ir akreditēta

– vai studiju virziens un studiju programma ir akreditēta

– kāds ir akreditācijas termiņš

Lai saņemtu valsts atzītu diplomu pēc sekmīgas studiju programmas absolvēšanas, ir jābūt akreditētai gan studiju programmai, gan augstākās izglītības iestādei.

Ja nav kāda no minētajām akreditācijām, tad pēc studiju pabeigšanas augstākās izglītības iestāde par studiju programmas apguvi nevar izsniegt valsts atzītu diplomu, kā rezultātā:

  1. studiju programmas absolventam var rasties grūtības ar izglītības atzīšanu;
  2. var rasties grūtības turpināt studijas nākamajā studiju līmenī vai studēt ārzemēs;
  3. var rasties grūtības uzsākt darba gaitas;
  4. neakreditētām studiju programmām un/vai augstākās izglītības iestādēm netiek piešķirtas valsts budžeta finansētas studiju vietas;
  5. studējot neakreditētās studiju programmās un/vai augstākās izglītības iestādēs, nav iespējams iegūt valsts galvotus kredītus.

Informāciju par akreditētām augstākās izglītības iestādēm un programmām ir iespējams atrast E-platformā – augstskolu/koledžu novērtēšana, studiju virzienu akreditācija un studiju programmu licencēšana.