Augstskolas vai koledžas akreditācija ir iestādes darba organizācijas un resursu kvalitātes pārbaude, kuras rezultātā tai tiek piešķirts valsts atzītas augstskolas vai koledžas statuss. Augstskola vai koledža var izsniegt valsts atzītus diplomus tikai tad, ja gan pati iestāde, gan arī attiecīgais studiju virziens un tam atbilstošā studiju programma  ir akreditēti. Augstskolas vai koledžas akreditācija ir vienreizēja (nevis cikliska) procedūra.

Augstskolas vai koledžas akreditāciju veic septiņi eksperti. Maksimālais termiņš no augstskolas vai koledžas iesnieguma saņemšanas AIKĀ līdz lēmuma pieņemšanai par augstskolas vai koledžas akreditāciju vai atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu ir 6 mēneši.

Šī sadaļa ietver trīs apakšsadaļas – ekspertu grupas izveide, ekspertu vizīte un ekspertu kopīgā atzinuma sagatavošana.