Augstskolas vai koledžas akreditācija ir iestādes darba organizācijas un resursu kvalitātes pārbaude, kuras rezultātā tai tiek piešķirts valsts atzītas augstskolas vai koledžas statuss. Augstskola vai koledža var izsniegt valsts atzītus diplomus tikai tad, ja gan pati iestāde, gan arī attiecīgais studiju virziens un tam atbilstošā studiju programma ir akreditēti.