Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 23. jūlijā plkst. 9:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 2. Iesniegumi par izmaiņām studiju […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 23. jūlijā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 9:00 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 2. Studiju programmu licencēšana Rīgas Juridiskā augstskola, […]

Lasīt vairāk

Pārskats par Aģentūras veiktajām aktivitātēm 2017. gadā

Informējam, ka Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra ir sagatavojusi Pārskatu par Aģentūras veiktajām aktivitātēm 2017. gadā. Pārskatā ir sniegta informācija par Aģentūras aktivitātēm un 2017. gadā paveikto, lai nodrošinātu deleģēto funkciju izpildi un tās darbības atbilstību Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā. Pārskatā ir informācija par Aģentūras organizētajām novērtēšanas aktivitātēm, organizētajiem semināriem, Aģentūras […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 27. jūnijā plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 2. Iesniegumi par izmaiņām studiju […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 27. jūnijā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 2. Studiju programmu licencēšana Biznesa augstskola Turība, […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 13. jūnijā plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 2. Iesniegumi par izmaiņām studiju […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 13.06.2018. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 2. Studiju programmu licencēšana Vidzemes Augstskola, profesionālā maģistra studiju programma […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 30. maijā plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Ekspertu apstiprināšana Izmaiņu novērtēšana Rīgas Tehniskās […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 30.05.2018. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:   1. Sēdes darba kārtības saskaņošana   2. Studiju programmu licencēšana 2.1. Vidzemes Augstskola, profesionālā […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 11.04.2018. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Studiju programmu licencēšana Biznesa augstskola Turība, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību […]

Lasīt vairāk