Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 27. martā plkst. 9:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Izmaiņas studiju virzienā Latvijas Kultūras koledža, […]

Lasīt vairāk

Izsludināta pieteikšanās Apelācijas komisijas ekspertu kandidātiem

Ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795) Akadēmiskās informācijas centrs izsludina pieteikšanos Apelācijas komisijas ekspertu kandidātiem. Apelācijas komisijas pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 12. martam. Apelācijas komisijas ekspertu atlases nosacījumi 1. Apelācijas komisiju, atbilstoši Augstskolu […]

Lasīt vairāk

Izsludināta pieteikšanās Studiju kvalitātes komisijas ekspertu kandidātiem

Ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795) Akadēmiskās informācijas centrs izsludina pieteikšanos Studiju kvalitātes komisijas ekspertu kandidātiem. Studiju kvalitātes komisijas pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 12. martam. Studiju kvalitātes komisijas ekspertu atlases nosacījumi 1. Studiju […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 22. februārī plkst. 9:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1.Sēdes darba kārtības saskaņošana 2.Studiju virzienu akreditācija Biznesa vadības koledža, […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 23. janvārī plkst. 9:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Izmaiņas studiju virzienā: Transporta un sakaru […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 23. janvārī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 9:00 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana. Licenču anulēšana. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, studiju virziens “Izglītība, […]

Lasīt vairāk

Jauns normatīvais regulējums ārējā kvalitātes novērtēšanā

Informējam, ka 2019. gada 1. janvārī stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi (turpmāk – MK noteikumi), kas regulē ārējās kvalitātes novērtēšanas procedūras: MK noteikumi Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” MK noteikumi Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” MK noteikumi Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” MK noteikumi Nr. 778 “Nodibinājuma ‘Akadēmiskās […]

Lasīt vairāk

Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra iekļauta Eiropas uzticamo kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrā (EQAR)

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas Reģistra komiteja ir pieņēmusi lēmumu par Akadēmiskās informācijas centra (AIC) iekļaušanu Eiropas uzticamo kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrā (EQAR). AIC ir pirmā Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra, kas iekļauta EQAR reģistrā. Tas ir apliecinājums Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras darbībai atbilstoši Eiropas Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 21. novembrī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana; 2. Kļūdu labošana studiju virzienu […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 21. novembrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana; 2. Studiju programmu licencēšana: Transporta un sakaru […]

Lasīt vairāk