Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 21. novembrī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana; 2. Kļūdu labošana studiju virzienu […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 21. novembrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana; 2. Studiju programmu licencēšana: Transporta un sakaru […]

Lasīt vairāk

Noritējusi Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācijas Ģenerālā asambleja

No 18. līdz 19. oktobrim Astanā (Kazahstāna) norisinājās devītā Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācijas (ENQA) Ģenerālā asambleja, kas ir ENQA galvenā politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas institūcija. Akadēmiskās informācijas centru (AIC) pārstāvēja Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) vadītājs Andrejs Rauhvargers un vadītāja vietniece Jolanta Silka. Īpaši jāatzīmē, ka šī bija pirmā ENQA asambleja, kurā […]

Lasīt vairāk

Aizvadītas starptautiskās mācības studentiem-ekspertiem augstākajā izglītībā

No 4. līdz 6. oktobrim Rīgā norisinājās Eiropas Studentu apvienības (ESU), Latvijas Universitātes Studentu padomes (LU SP), Latvijas Studentu apvienības (LSA) un Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) organizētās starptautiskās studentu-ekspertu mācības, kas projekta “ESU un LU SP apmācības studentiem ‒ izglītības kvalitātes novērtēšanas ekspertiem” ietvaros pulcēja dalībniekus no vairāk nekā 20 valstīm. Kopumā mācībās piedalījās […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 31. oktobrī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Iesniegumi par izmaiņām studiju virzienos: Izmaiņu […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 31. oktobrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Studiju programmu licencēšana Baltijas Starptautiskā akadēmija, akadēmiskā maģistra […]

Lasīt vairāk

Informācija par studiju virzienu akreditācijas grafiku

Informācija par studiju virzienu akreditācijas grafiku Saskaņā ar 2018. gada 21. jūnija likumu ,,Grozījumi Augstskolu likumā” (pieejams šeit), kas stāsies spēkā ar 2019. gada 1. janvāri, ir noteikts studiju virzienu akreditācijas grafiks tiem virzieniem, kuri akreditējami 2019.gadā. Minētais likums paredz Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48. punktā noteikt grafiku, līdz kuram ir akreditējami studiju virzieni, kas […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 26. septembrī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Iesniegumi par izmaiņām studiju virzienos Izmaiņu […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 26. septembrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Studiju programmu licencēšana Rīgas Stradiņa universitāte, akadēmiskā maģistra […]

Lasīt vairāk

Tematiskā analīze par ekspertu vērtējumiem studiju virzienu akreditācijas ietvaros 2016.-2017. gadā

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras misija ir veicināt Latvijas augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi un kvalitātes kultūras attīstību atbilstoši standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā. Vienlaikus aģentūra veic ekspertīzi un nodrošina uzticamu informāciju par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas un pilnveidošanas jautājumiem. Ņemot vērā minēto, svarīgi ir uzkrāt, sistematizēt, analizēt un izmantot Latvijas augstākās izglītības […]

Lasīt vairāk