Tematiskais pārskats par studiju virziena “Reliģija un teoloģija” novērtēšanu

Tematiskais pārskats par studiju virziena “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas” novērtēšanu

Tematiskais pārskats par studiju virziena “Ražošana un pārstrāde” novērtēšanu

Tematiskais pārskats par studiju virziena “Ekonomika” novērtēšanu

Tematiskais pārskats par studiju virziena “Tiesību zinātne” novērtēšanu

Tematiskais pārskats par studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” novērtēšanu

Tematiskais pārskats par studiju virziena “Psiholoģija” novērtēšanu

AIKA pašnovērtējuma ziņojums 2022 (angļu valodā)

Studiju programmu licencēšanas procedūru novērtējums: Ekspertu 2021. gada aptaujas rezlutātu apkopojums un salīdzinājums ar 2017. gada aptaujas rezultātiem

Studiju programmu licencēšanas procedūru novērtējums: Augstskolu un koledžu 2021. gada aptaujas rezultātu apkopojums un salīdzinājums ar 2017. gada aptaujas rezultātiem

Analītiskais ziņojums “Novērtēšanu organizēšana COVID-19 laikā. Iesaistīto pušu skatījums”

Augstākās izglītības sistēma Latvijā

Ieteikumi studiju kursu aprakstu veidošanai

ENQA ekspertu ziņojums 2018

AIKA pašnovērtējuma ziņojums 2017

Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG)

Tematiskā analīze par ekspertu vērtējumiem studiju virzienu akreditācijas ietvaros 2016.-2017. gadā

Informatīvs, analītisks ziņojums “Studentcentrētas izglītības pieeja augstskolās/ koledžās Latvijā”

Analītisks ziņojums – ekspertu aptauja par pilotakreditāciju nozīmi