Tā kā augstskola vai koledža šīs procedūras ietvaros var veikt dažādas izmaiņas, tad atzinumā ietverto jautājumu loks arī var atšķirties. Tomēr eksperts atzinumam ir noteikta viena struktūra. Tās ietvaros eksperts atspoguļo vizītes gaitu, iegūtos faktus, augstskolas vai koledžas pārstāvju paustos viedokļus un sniedz rekomendāciju par augstskolas vai koledžas pieteikto izmaiņu studiju virzienā pieļaujamību. Pēc atzinuma draft versijas iesniegšanas AIKA var lūgt to precizēt. Precizētu atzinumu AIKA nosūta augstskolai vai koledžai.