AIKA koordinators sagatavo novērtēšanas vizītes darba plānu un saskaņo to ar ekspertu grupu un ar augstskolu vai koledžu.

Novērtēšanas vizītes laikā:

  • augstskola vai koledža nodrošina, ka ikvienam tās pārstāvim, kurš vēlas satikties ar ekspertu grupu, ir tāda iespēja;
  • augstskola vai koledža nodrošina pieeju augstskolas vai koledžas informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, tajā skaitā bibliotēkas resursiem, materiāli tehniskai bāzei un citiem resursiem pēc AIKA vai ekspertu grupas pieprasījuma;
  • augstskola vai koledža nodrošina atbilstošas telpas un aprīkojumu novērtēšanas vizītes norisei;
  • novērtēšanas vizītes laikā katrs augstskolas vai koledžas pārstāvis drīkst piedalīties tikai vienā tikšanās reizē ar ekspertu grupu, izņemot individuālus gadījumus, kad šāda iespēja ir iepriekš pārrunāta un saskaņota ar novērtēšanas koordinatoru;
  • tikšanās ar mācībspēkiem un studējošajiem notiek bez augstskolas vai koledžas vadības pārstāvju klātbūtnes;
  • tikšanās reizēs ar darba devēju un/vai profesionālo organizāciju pārstāvjiem nedrīkst piedalīties personas, kuras studē un/ vai tiek nodarbinātas attiecīgajā augstskolā vai koledžā;
  • vizītes laikā pārtraukumi (kafijas pauzes, pusdienas, vakariņas) notiek atsevišķi no augstskolas vai koledžas pārstāvjiem.

Eksperti pirms vizītes rūpīgi iepazīstas ar augstskolas vai koledžas sagatavoto studiju programmas raksturojumu. Vizītes laikā ekspertiem ir pienākums prasīt papildinformāciju, ja tāda ir nepieciešama, kritiski novērtēt situāciju, kā arī fiksēt faktus.