Studenti piedalās novērtēšanas procesā kā eksperti, novērotāji, un arī intervējamie. Uz licencēšanas un akreditācijas procedūrām tiek deleģēti eksperti arī no Latvijas Studentu apvienības. Ja esi studējošais, tad vari tikt deleģēts kā eksperts vai novērotājs vizītē no Latvijas Studentu apvienības puses.

Piedaloties novērtēšanas vizītē, Tev būs iespēja iegūt jaunas zināšanas un pieredzi kvalitātes vērtēšanā, kā arī plašākas zināšanas par Latvijas augstākās izglītības sistēmu. Dalība novērtēšanas vizītē ir ļoti prestiža loma. Tāpat arī, caur savu dalību, Tev būs iespēja veicināt Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, kā arī nodrošināt to, ka mūsu sistēma turpina attīstīties.

Studējošie akreditācijas vizītē piedalās arī kā intervējamie – vērtējamās augstskolas/ studiju programmas pārstāvji. Ikkatra ekspertu grupa akreditācijas ietvaros intervē arī esošos studējošos par studiju kvalitāti un to, kādā veidā tā varētu tikt pilnveidota. Šī ir iespēja ikvienam studējošajam panākt izmaiņas savā augstākās izglītības iestādē, jo ekspertu rekomendācijas ir saistošas augstākās izglītības iestādei. Par iespēju piedalīties šādās vizītēs iespējams uzzināt savas augstskolas studējošo pašpārvaldē.

Latvijas Studentu apvienība deleģēšanas procesa ietvaros kā primāro kritēriju deleģēšanai eksperta statusā ņem vērā iepriekšējo pieredzi augstākās izglītības kvalitātes veicināšanā un vērtēšanā. Ja tev šādas pieredzes nav, tad to vari iegūt, piedaloties vērtēšanas vizītē kā novērotājs. Vairāk informācijas par dalību vērtēšanas vizītē kā studējošo deleģētais pārstāvis iespējams atrast http://www.lsa.lv/akreditacijas/.