Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 9. punktu izveidota un 2019. gada 25. februārī apstiprināta Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome (turpmāk – padome). Padome darbojas šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs

R.Blese Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis,

Izglītības un nodarbinātības jomas eksperts.

Padomes locekļi

L.Lejiņa Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve,

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre.

R.Muktupāvela Rektoru padomes pārstāve,

Rektoru padomes priekšsēdētāja.

B.Ramiņa Akadēmiskās informācijas centra pārstāve,

Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” valdes priekšsēdētāja.

A.Rostovskis Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis,

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes priekšsēdētājs un Zināšanu Ekonomikas padomes priekšsēdētājs.

I. Upmale Latvijas Koledžu asociācijas pārstāve,

Latvijas Koledžu asociācijas valdes priekšsēdētāja.

R. A. Strods Latvijas Studentu apvienības pārstāvis,

Latvijas Studentu apvienības Akadēmiskā virziena vadītājs.

I.Vanaga Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve,

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr.795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” Padomei noteikti šādi uzdevumi:

  • apstiprināt studiju kvalitātes komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku;
  • apstiprināt studiju kvalitātes komisijas nolikumu;
  • apstiprināt apelācijas komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku.

Padomes uzdevumi, sastāvs un darba organizācija noteikta 2019. gada 25. februārī apstiprinātajā padomes nolikumā, kurš pieejams šeit: Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes nolikums