Lēmumu par ārvalstu studiju programmu akreditāciju pieņem Ārvalstu studiju programmu akreditācijas komisija.
Zemāk uzskaitītas līdz šim noslēgtās novērtēšanas procedūras un pieņemtie lēmumi

2020. gads
Starpreģionālā personāla vadības akadēmija (Міжрегіональна Академія управління персоналом)

Maģistra studiju programma “Psiholoģija”

Dņepras institūts (Дніпровський інститут)
Ekspertu atzinums
Akreditācijas lapa

Ļvovas institūts (Львівський інститут)
Ekspertu atzinums
Akreditācijas lapa

Maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”

Svētlaimīgā Kijevas un visas Ukrainas Metropolīta Vladimira vārdā nosauktais Hmeļnickas institūts (Хмельницький інститут ім. Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України)
Ekspertu atzinums
Akreditācijas lapa

Lipinska vārdā nosauktais Volīnijas institūts (Волинський інститут ім. В.Липинського)
Ekspertu atzinums
Akreditācijas lapa

Odesas institūts (Одеський інститут)
Ekspertu atzinums
Akreditācijas lapa

Žitomiras institūts (Житомирський інститут)
Ekspertu atzinums
Akreditācijas lapa

Centrālukrainas institūts (Центральноукраїнського інституту Кропивницький)
Ekspertu atzinums
Akreditācijas lapa

Hersonas institūts (Херсонський інститут)
Ekspertu atzinums
Akreditācijas lapa