AIKA izveido ekspertu grupu 3 ekspertu sastāvā un informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par ekspertu grupas sastāvu, novērotājiem, kā arī par AIKA darbinieku, kurš koordinē novērtēšanu.

Augstskolai vai koledžai ir tiesības izteikt noraidījumu ekspertu grupas dalībniekiem, iesniedzot AIKA pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro katra noraidītā ekspertu grupas dalībnieka noraidījuma iemeslus. AIKA izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu un, ja iesniegumu atzīst par pamatotu, izveido jaunu ekspertu grupu un informē par to augstskolu vai koledžu.