AIKA izveido ekspertu grupu 3 ekspertu sastāvā un informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par ekspertu grupas sastāvu, novērotājiem, kā arī par AIKA darbinieku, kurš koordinē novērtēšanu.

Ekspertu grupas darbā bez balsstiesībām piedalās Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības deleģētie novērotāji. Ekspertus atlasa saskaņā ar AIKA izstrādātiem ekspertu atlases kritērijiem un principiem.

Saskaņā ar Studiju programmu licencēšanas organizēšanas metodiku gan eksperti, gan novērotāji paraksta apliecinājumu par interešu konflikta neesamību un konfidencialitātes pienākuma ievērošanu.

Augstskolai vai koledžai ir tiesības izteikt noraidījumu ekspertu grupas dalībniekiem, iesniedzot AIKA pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro katra noraidītā ekspertu grupas dalībnieka noraidījuma iemeslus. AIKA izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu un, ja iesniegumu atzīst par pamatotu, izveido jaunu ekspertu grupu un informē par to augstskolu vai koledžu.