Apelācijas komisija izskata iesniegumus par Studiju kvalitātes komisijas lēmumu apstrīdēšanu un pieņem lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Apelācijas komisijas sastāva izveides principi ir noteikti Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr.795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

2022. gada 3. janvārī Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē apstiprināts komisijas sastāvs, kura pilnvaru termiņš ir 2 gadi:

Komisijas priekšsēdētājs – Mikus Dubickis

Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Anita Depkovska

Komisijas loceklis – Maksims Ivanovs

Komisijas locekle – Zane Pomerance

Apelācijas komisijas nolikums