Grafikā ir atainota aģentūras studiju virzienu novērtēšanas noslodze 2024.gadā. Augstākās izglītības iestādei ir iespēja sazināties ar aģentūru un rezervēt laiku studiju virziena novērtēšanas pieteikuma iesniegšanai, ja grafikā ir pieejamas brīvas – neiekrāsotas vietas. To var paveikt, rakstot e-pastu uz aika@aic.lv.

janvāris            
februāris            
marts            
aprīlis            
maijs            
jūnijs            
jūlijs            
augusts            
septembris            
oktobris            
novembris            
decembris            

* Informācija aktualizēta 2024.gada 23.maijā.