Licencētas studiju programmas iekļaušana studiju virziena akreditācijas lapā ir jāveic studiju programmām, kuras licencētas pēc attiecīgā studiju virziena akreditācijas un kurām divu gadu laikā pēc licencētās studiju programmas īstenošanas uzsākšanas ir jāsaņem vērtējums atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr. 793 17. punktam. Procedūra nav attiecināma uz studiju programmām, kas divu gadu laikā pēc īstenošanas uzsākšanas ir iesniegtas studiju virziena akreditācijai vienlaikus ar visu studiju virzienu.