Citi

Šī gada jūnijā Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) valde pieņēma lēmumu par Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras, kas ir Akadēmiskā informācijas centra struktūrvienība, biedra statusa atjaunošanu uz maksimālo termiņu –  pieciem gadiem.

ENQA valde, pieņemot lēmumu, atzīmēja AIKA būtisko ieguldījumu ENQA darbībā un nozīmīgo sadarbību. Savukārt starptautiskā ekspertu grupa uzteica aģentūru par augsto uzticības līmeni, ko tā ieguvusi sadarbības partneru un augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā iesaistīto pušu vidū gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Aģentūras vadītāja Jolanta Silka atzīmē, ka lēmums tika pieņemts balstoties uz ekspertu atzinumu, tomēr laika periodā kopš atzinuma saņemšanas AIKA jau ir veikusi būtiskus uzlabojumus, kas pilnībā ir novērsuši ekspertu konstatētos trūkumus. Pilnveides darbi notiek nepārtraukti un to galvenais mērķis ir veicināt augstākās izglītības kvalitāti Latvijas augstskolās un koledžās un attīstīt kvalitātes kultūru.

ENQA pilntiesīga biedra status ir bijis viens no mērķiem aģentūru izveidojot un aģentūra turpinās pilnvērtīgi izmantot ENQA piedāvātās iespējas, kā arī sniegt savu ieguldījumu ENQA valdē, darba grupās un citās struktūrās.