Eksperts pirms vizītes rūpīgi iepazīstas ar augstskolas vai koledžas iesniegumu, kā arī tam pievienotajiem dokumentiem.

Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas, lai ekspertam būtu iespējams veikt visaptverošu un objektīvu izmaiņu novērtēšanu studiju virzienā.

AIKA koordinators sagatavo novērtēšanas vizītes darba plānu un saskaņo to ar ekspertu un ar augstskolu vai koledžu. Tā kā augstskola vai koledža šīs procedūras ietvaros var veikt dažādas izmaiņas, tad atkarībā no izmaiņu veida vizītes darba plāns atšķiras.

Vizītes laikā augstskola vai koledža nodrošina tikšanās ar visām augstskolas vai koledžas pārstāvju grupām, kā arī visiem resursiem, kas nepieciešami, lai varētu novērtēt izmaiņu pieļaujamību.