Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas, lai ekspertam būtu iespējams veikt visaptverošu un objektīvu izmaiņu novērtēšanu studiju virzienā.

AIKA koordinators sagatavo novērtēšanas vizītes darba plānu un saskaņo to ar ekspertu un ar augstskolu vai koledžu.

Vizītes laikā augstskola vai koledža nodrošina tikšanās ar visām augstskolas vai koledžas pārstāvju grupām, kā arī visiem resursiem, kas nepieciešami, lai varētu novērtēt izmaiņu pieļaujamību.