AIKA atlasa un apstiprina ekspertu grupu vismaz 5 ekspertu sastāvā un informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par ekspertu grupas sastāvu, novērotājiem, kā arī par AIKA darbinieku, kurš koordinē novērtēšanu.

Augstskolai vai koledžai ir tiesības izteikt noraidījumu ekspertu grupas dalībniekiem, iesniedzot AIKA pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro katra noraidītā ekspertu grupas dalībnieka noraidījuma iemeslus.

Ekspertu grupas darbā bez balsstiesībām piedalās Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības deleģētie novērotāji. Eksperti tiek atlasīti saskaņā ar AIKA izstrādātiem ekspertu atlases kritērijiem un principiem.