E-platforma

akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai