Citi

Ievērojot, ka vasaras uzņemšana augstskolās un koledžās norit pilnā sparā, aicinām pieņemt informētu un atbildīgu lēmumu, izvēloties augstskolu, koledžu  vai studiju programmu. 
Lai saņemtu valsts atzītu diplomu, aicinām pārliecināties, vai augstskola, koledža un studiju programma ir akreditēta. Informāciju var pārbaudīt Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras e-platformā un Valsts izglītības informācijas sistēmā

Informācijai par augstskolām un studiju programmām ārvalstīs var izmantot tīmekļa vietni www.enic-naric.net.
Latvijas Republikas diplomu atzīšana ārvalstīs notiek, piemērojot atzīšanas konvenciju procedūras un ievērojot Eiropas Komisijas un UNESCO pamatnostādnes un attiecīgās valsts prasības.