Lai veiktu izmaiņas studiju virzienā, augstskola vai koledža AIKA iesniedz iesniegumu brīvā formā, kurā raksturo veicamās izmaiņas un pamato to nepieciešamību. Iesniegumam augstskola vai koledža pievieno dokumentus, kas ļauj ekspertam novērtēt attiecīgās izmaiņas, piemēram, studiju plānu, studiju kursu aprakstus, apliecinājumu par mācībspēku svešvalodas zināšanām u.c.