Pēc vizītes, AIKA noteiktajos termiņos, ekspertu grupa sagatavo atzinumu atbilstoši Augstskolu vai koledžu novērtēšanas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijām, ko izskata AIKA un nosūta augstskolai vai koledžai.

Augstskola vai koledža 10 darbdienu laikā pēc kopīgā atzinuma saņemšanas var sniegt komentārus par ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, iesniedzot AIKA augstskolas vai koledžas komentārus latviešu un angļu valodā par ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām.

AIKA nosūta augstskolas vai koledžas komentārus par faktu kļūdām kopīgajā atzinumā ekspertu grupai. Ekspertu grupa izskata augstskolas vai koledžas komentārus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas var precizēt kopīgo atzinumu un iesniegt to AIKA.

AIKA precizēto kopīgo atzinumu nosūta Augstākās izglītības padomei.