Akreditācija/Licencēšana

Pirms uzsāc studijas kādā no augstskolām vai koledžām, pārliecinies studiju virzienu reģistrā http://svr.aic.lv par to:

1) vai Tevis izvēlētā augstskola ir akreditēta? Augstskolas vai koledžas akreditācija — augstskolas vai koledžas darba organizācijas un resursu kvalitātes pārbaude, kuras rezultātā tai piešķir valsts atzītas augstskolas vai koledžas statusu;

2) vai Tevis izvēlētais studiju virziens attiecīgajā augstskolā vai koledžā ir akreditēts? Studiju virziena akreditācija ir pārbaude nolūkā noteikt augstskolas vai koledžas resursu kvalitāti un spēju atbilstoši normatīvo aktu prasībām īstenot noteiktam studiju virzienam atbilstošu studiju programmu. Augstskolas vai koledžas studiju virziena akreditācija dod tiesības augstskolai vai koledžai izsniegt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu par attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas sekmīgu apguvi.

3) vai Tevis izvēlētā studiju programma ir licencēta? Studiju programmu licencēšana ir tiesību piešķiršana augstskolai, koledžai vai to filiālēm īstenot noteiktu studiju programmu.

No 2015.gada 1.jūlija augstskolu un koledžu akreditāciju, studiju virzienu akreditāciju un studiju programmu licencēšanu nodrošina Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (Akadēmiskās informācijas centrs).

Kas pārstāv studentu intereses studiju kvalitātes nodrošināšanā?

Studentu intereses studiju kvalitātes nodrošināšanā pārstāv Latvijas Studentu Apvienības Akadēmiskā virziena vadītājs.

Galvenais Akadēmiskā virziena vadītāja pienākums ir nacionālās politikas līmenī tiekties uz to, lai Latvijā piedāvātās augstākās izglītības kvalitāte būtu atbilstoša un konkurētspējīga Eiropā un pasaulē.

Akadēmiskā virziena vadītāja ikdienas uzdevumos ietilpst:

  • Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas pilnveide augstskolās;
  • Studējošo pašpārvalžu iesaistīšana kvalitātes novērtēšanā;
  • LSA deleģētu studentu-novērotāju iesaistīšana augstskolu, koledžu un studiju programmu akreditācijas procesā;
  • Atzinumu sniegšana grozījumiem likumdošanā, kas saistīti ar Latvijas izglītības sistēmu;
  • Maģistrantūras un doktorantūras studiju veicināšana;
  • Vispārējās vidējās izglītības sistēmas uzlabošana;
  • Boloņas procesa pamatprincipu ieviešanas Latvijā sekmēšana.

Sīkāka informācija:

www.lsa.lv

www.augstskoluanatomija.lv

Kā pieteikties vērtēt studiju kvalitāti?

Ja vēlies piedalīties kādas augstākās izglītības institūcijas vai studiju virziena novērtēšanā, aizpildi elektronisko pieteikuma formu, lai par to informētu LSA. Tādējādi Tu tiksi iekļauts LSA studentu-ekspertu datubāzē, kas nozīmē, ka Tev būs iespēja regulāri savā e-pastā saņemt aktuālo informāciju par plānotajām akreditācijām, kā arī citu svarīgu informāciju un aktualitātes par ārējās kvalitātes novērtēšanu.

Sīkāka informācija un pieteikšanās: http://www.lsa.lv/?page_id=211