Lai izsniegtu valsts atzītu diplomu, ir jābūt akreditētai gan studiju programmai, gan augstākās izglītības iestādei.

Ja nav kāda no minētajām akreditācijām, tad pēc studiju beigām augstākās izglītības iestāde nevar par studiju programmas apguvi izsniegt valsts atzītu diplomu. Šādā situācijā studiju programmas absolventam var rasties grūtības ar izglītības atzīšanu, turpināt studijas nākamajā studiju līmenī, studēt ārzemēs, kā arī uzsākt darba gaitas. Neakreditētām studiju programmām un/vai augstākās izglītības iestādēm netiek piešķirtas valsts budžeta finansētas studiju vietas, un, studējot šādā iestādē vai programmā, nav iespējams iegūt valsts galvotus kredītus.

Informāciju par akreditētām augstākās izglītības iestādēm un programmām ir iespējams atrast E-platformā augstskolu/koledžu novērtēšanai, studiju virzienu akreditācijai un studiju programmu licencēšanai (iepriekš – Studiju virzienu reģistrā). Par novērtēšanas procedūrām, kas īstenotas, sākot no 2015. gada, e-platformā ir iespējams atrast arī ekspertu atzinumus par iestādi vai studiju programmu (attiecīgās iestādes/programmas sadaļā “dokumenti”), ar ko var iepazīties pirms studiju uzsākšanas, lai varētu iegūt plašāku priekšstatu par studiju programmu.