Studiju programmas licence ir augstākās izglītības iestādei piešķirtās tiesības īstenot noteiktu studiju programmu. Licence ir priekšnoteikums tam, lai varētu izsludināt uzņemšanu un studiju programmā uzņemt studējošos.

Studiju programmas licencēšanas procedūrā novērtēšanu veic trīs eksperti. Maksimālais termiņš no augstskolas vai koledžas iesnieguma saņemšanas AIKĀ līdz Studiju kvalitātes komisijas lēmuma pieņemšanai par studiju programmas licencēšanu vai atteikumu licencēt studiju programmu ir 4 mēneši.

Šī sadaļa ietver trīs apakšsadaļas – ekspertu grupas izveide, ekspertu vizīte un ekspertu kopīgā atzinuma sagatavošana.