Izmaiņu novērtēšanai studiju virzienā AIKA apstiprina vienu ekspertu katrai studiju programmai, kurā tiek veiktas izmaiņas. Eksperts paraksta apliecinājumu par interešu konflikta neesamību un konfidencialitātes pienākuma ievērošanu. Izmaiņu novērtēšanas procedūrā novērotāji nepiedalās.

AIKA informē augstskolu vai koledžu par ekspertu un AIKA darbinieku, kurš koordinēs novērtēšanu. Augstskola vai koledža var izteikt noraidījumu ekspertam, iesniedzot AIKA pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro noraidījuma iemeslus. AIKA izvērtē augstskolas vai koledžas iesniegumu un gadījumā, ja atzīst to par pamatotu, apstiprina citu ekspertu un informē par to augstskolu/ koledžu.