Izsludināta atkārtota pieteikšanās uz Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu vietām

Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas departaments (turpmāk – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra) saskaņā ar Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes 2015. gada 16. septembra lēmumu izsludina atkārtotu pieteikšanos uz Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu vietām. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra veic komisijas kandidātu atlasi, balstoties uz Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes apstiprinātajiem […]

Lasīt vairāk

Atskats uz semināru par izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā augstākajā izglītībā

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra 2015. gada 14. oktobrī organizēja semināru augstskolu un koledžu pārstāvjiem par izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā augstākajā izglītībā. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunu AIC departamentu – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA), kā arī izmaiņām normatīvajos aktos, kas regulē augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesus Latvijā. AIKA vadītājs prof. Andrejs Rauhvargers iepazīstināja semināra […]

Lasīt vairāk

Atskats uz konferenci “Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā

2015. gada 30. novembrī Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra rīkoja konferenci “Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā”. Konferencē piedalījās augstākās izglītības iestāžu pārstāvji – administrācija, mācībspēki un studējošie, sadarbības partneri, kā arī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras datubāzē iekļautie eksperti. Konferencē tika apskatīti Eiropas Augstākās izglītības telpas ieviešanas rezultāti […]

Lasīt vairāk

Atskats uz semināru “Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā

2016. gada 26. janvārī Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra rīkoja semināru “Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā”. Seminārs pulcēja 44 dalībniekus un tajā piedalījās augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, kā arī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras datubāzē iekļautie eksperti. Seminārā tika apskatīti Eiropas Augstākās izglītības telpas ieviešanas rezultāti un Erevānas […]

Lasīt vairāk