Semināri

2024. gada 16. un 23. februārī norisinājās Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras un Latvijas Studentu apvienības rīkotās studentu ekspertu mācības, kuras bija daudzskaitlīgi apmeklētas un novērtētas studējošo vidū. Mācībās tika ietvertas šādas tēmas – studiju virziena novērtēšanas norise un ekspertu pienākumi, intervēšanas prasmes vizītes laikā, rekomendāciju sagatavošana augstskolai/ koledžai. Mācības tika organizētas divās daļās.

16. februārī tiešsaistē norisinājās pirmā daļa, kurā aģentūras pārstāves Jolanta Silka, Ketija Andersone un Ilva Grigorjeva vadīja lekcijas par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmu Latvijā, studiju virziena novērtēšanas procedūras posmiem un ekspertu kopīgā atzinuma sagatavošanas procesu.

Savukārt 23. februārī klātienē Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā notika mācību otrā daļa, kurā dalībnieki simulēja novērtēšanas procesu – iepazinās ar pašnovērtējuma ziņojumu un ekspertu atzinuma kritērijiem, pārrunāja trūkstošo informāciju un sagatavoja precizējamos jautājumus, uzdeva jautājumus improvizētām augstskolas pārstāvju grupām un rezultātā izdarīja secinājumus par to, vai ir saņemta atzinuma sagatavošanai nepieciešamā informācija, kā arī formulēja rekomendācijas augstskolai.

Dalībniekiem, kuri piedalījās abās mācību daļās, tika izsniegti sertifikāti, kas apliecina pilnvērtīgu sagatavošanos darbam novērtēšanas procedūrās.

Studentu ekspertu mācību organizēšana ir būtiska un regulāra Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras un Latvijas Studentu apvienības sadarbības forma, kas nodrošina motivētu un kompetentu studējošo piesaisti studentu ekspertu statusā.