Komisija

2024. gada 20. martā notika kārtējā Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Studiju kvalitātes komisija pieņēma šādus lēmumus:

STUDIJU VIRZIENU AKREDITĀCIJA

AugstskolaStudiju virziensIlgumsTermiņš
Daugavpils UniversitāteInformācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne2 gadi21.03.2026.

Aktuālā informācija par studiju programmu un studiju virzienu licencēšanas/ akreditācijas statusu ir pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) un AIKA E-platformā.*

* Informācija E-platformā tiek aktualizēta 10 darbdienu laikā pēc Studiju kvalitātes komisijas lēmuma pieņemšanas.