Citi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) turpina visaptverošu visu studiju virzienu un to studiju programmu novērtēšanu un studiju virzienu akreditāciju. Studiju virzienu novērtēšana un akreditācija notiek saskaņā ar grafiku, kas noteikts Augstskolu likumā.

AIKA organizē augstskolu studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju, ievērojot Standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) un Latvijas normatīvos aktus.

Ceturtā tematiskā analīze sniedz izvērstu kopsavilkumu par rezultātiem, kas iegūti studiju virziena “Ekonomika” novērtēšanas un akreditācijas procedūru ietvaros. Studiju virzienu “Ekonomika” īsteno četrpadsmit Latvijas augstākās izglītības iestādēs, no tām četras ir universitātes – Daugavpils Universitāte (DU), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), divas valsts dibinātās augstskolas – Banku augstskola (BA) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA), piecas juridisko personu dibinātas (privātās) augstskolas – Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA), Biznesa augstskola Turība (BAT), Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) un Rīgas Ekonomikas augstskola (REA), viena valsts dibinātā koledža – Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) un divas juridisko personu dibinātās (privātās) koledžas – Grāmatvedības un finanšu koledža (GFK), Juridiskā koledža (JK). Studiju programmas tiek īstenotas Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Rēzeknē un Rīgā, kā arī Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiālē Liepājā, Biznesa augstskolas Turība filiālēs Cēsīs, Liepājā un Talsos, Grāmatvedības un finanšu koledžas filiālē Daugavpilī un Juridiskās koledžas filiālēs Gulbenē, Liepājā, Valmierā. Ar tematisko analīzi par studiju virzienu “Ekonomika” var iepazīties šeit.