Pasākumi

2024. gada 22. martā tika godināti Latvijas Studentu apvienības “Gada balvas 2023” laureāti, tostarp nominācijā “Gada students – eksperts”.

Balva nominācijā “Gada students – eksperts” tiek pasniegta jau vairākus gadus, tādējādi apliecinot Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras un Latvijas Studentu apvienības ilggadējo sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un studējošo būtisko lomu kvalitātes nodrošināšanas procesos.

Latvijas Studentu apvienība nominē studentus – ekspertus visām Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras īstenotajām ārējām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām. Šīs tiesības ir abpusēji atzītas un nostiprinātas nacionālajā normatīvajā regulējumā. Aģentūra un Latvijas Studentu apvienība sadarbojas arī studentu-ekspertu apmācībā un ar augstākās izglītības kvalitāti saistītā normatīvā regulējuma uzlabošanā. Aģentūras un Latvijas Studentu apvienības sadarbības pieredze starptautiski bieži tiek atzīmēta kā labā prakse un piemērs citām valstīm Eiropas augstākās izglītības telpā un ārpus tās.

2024. gadā balvai “Gada students – eksperts” tika nominēti Marta Viļuma, Kristaps Opincāns, Artūrs Černiševs, Santa Katrīna Meikališa un Rinalds Seržants, un balvu ieguva Artūrs Černiševs. Jāatzīmē, ka divi no pārējiem nominantiem šo balvu ir ieguvuši iepriekšējos gados.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vārdā sveicam Artūru Černiševu un vēlam Latvijas Studentu apvienībai arī turpmāk aktīvu, pārliecinātu un produktīvu darbu augstākās izglītības kvalitātes stiprināšanā.