Citi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra ir publicējusi ikgadējo pārskatu par aģentūras veiktajām aktivitātēm 2023. gadā.

Pārskats sniedz pilnvērtīgu ieskatu Aģentūras īstenotajās novērtēšanas procedūrās un to rezultātos, Aģentūras darbības nodrošināšanas procesos, kā arī 2023. gadā īstenotajās starptautiskās sadarbības aktivitātēs.

Pārskata pielikumos pievienota aktuālā informācija par Studiju kvalitātes komisijas 2023. gadā pieņemtajiem lēmumiem, kas atspoguļota arī Aģentūras E-platformā.

Pārskats ir pieejams šeit.