Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 26. septembrī AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Studiju programmu licencēšana Rīgas Stradiņa universitāte, akadēmiskā maģistra […]

Lasīt vairāk

Tematiskā analīze par ekspertu vērtējumiem studiju virzienu akreditācijas ietvaros 2016.-2017. gadā

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras misija ir veicināt Latvijas augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi un kvalitātes kultūras attīstību atbilstoši standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā. Vienlaikus aģentūra veic ekspertīzi un nodrošina uzticamu informāciju par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas un pilnveidošanas jautājumiem. Ņemot vērā minēto, svarīgi ir uzkrāt, sistematizēt, analizēt un izmantot Latvijas augstākās izglītības […]

Lasīt vairāk

Ikgadējais Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru seminārs

Stiprinot sadarbību starp Baltijas valstīm augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas jautājumos, 2018. gada 30.-31. augustā Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra organizēja ikgadējo Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru semināru, kurā piedalījās visu Baltijas valstu aģentūras: Igaunijas augstākās un profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra (EKKA), Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs (SKVC), Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 4. septembrī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Iesniegumi par izmaiņām studiju virzienos Izmaiņu […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 23. jūlijā plkst. 9:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 2. Iesniegumi par izmaiņām studiju […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 23. jūlijā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 9:00 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 2. Studiju programmu licencēšana Rīgas Juridiskā augstskola, […]

Lasīt vairāk

Pārskats par Aģentūras veiktajām aktivitātēm 2017. gadā

Informējam, ka Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra ir sagatavojusi Pārskatu par Aģentūras veiktajām aktivitātēm 2017. gadā. Pārskatā ir sniegta informācija par Aģentūras aktivitātēm un 2017. gadā paveikto, lai nodrošinātu deleģēto funkciju izpildi un tās darbības atbilstību Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā. Pārskatā ir informācija par Aģentūras organizētajām novērtēšanas aktivitātēm, organizētajiem semināriem, Aģentūras […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 27. jūnijā plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 2. Iesniegumi par izmaiņām studiju […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 27. jūnijā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 2. Studiju programmu licencēšana Biznesa augstskola Turība, […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2018. gada 13. jūnijā plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana 2. Iesniegumi par izmaiņām studiju […]

Lasīt vairāk