Komisija

Lai veicinātu informācijas pieejamību un pieņemto lēmumu caurredzamību, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras mājaslapā turpmāk tiks publicēta informācija par Studiju kvalitātes komisijas pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz jaunu studiju programmu licencēšanu un studiju virzienu akreditāciju.

2023. gada 6. decembrī notika kārtējā Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Studiju kvalitātes komisija pieņēma šādus lēmumus:

STUDIJU VIRZIENU AKREDITĀCIJA

AugstskolaStudiju virziensIlgumsTermiņš
Ekonomikas un kultūras augstskolaInformācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne6 gadi07.12.2029.
Alberta koledžaInformācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne6 gadi07.12.2029.
Transporta un sakaru institūtsInformācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne6 gadi07.12.2029.
Daugavpils UniversitātePsiholoģija6 gadi07.12.2029.
Latvijas UniversitāteValodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas6 gadi07.12.2029.

STUDIJU PROGRAMMU LICENCĒŠANA

AugstskolaStudiju programma
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaProfesionālā maģistra studiju programma “Dizaina tehnoloģijas”

Aktuālā informācija par studiju programmu un studiju virzienu licencēšanas/ akreditācijas statusu ir pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) un AIKA E-platformā.*

* Informācija E-platformā tiek aktualizēta 10 darbdienu laikā pēc Studiju kvalitātes komisijas lēmuma pieņemšanas.