Semināri

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) šī gada 5. jūlijā organizēja semināru augstskolu/ koledžu pārstāvjiem, lai kopīgi pārskatītu studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas un rastu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar vadlīnijās iekļautajiem kritērijiem.

Ievērojot sniegto atgriezenisko saiti no augstskolu/ koledžu pārstāvjiem, kuri atzinīgi novērtēja semināru, kas sniedza atbalstu pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas procesā, tāpēc augstskolu/ koledžu pārstāvji, kuriem nebija iespēja piedalīties pirmajā seminārā, ir aicināti pieteikties uz otro semināru, kurā tiks sniegta līdzvērtīga informācija.

Otrais seminārs plānots š.g. 22. augustā plkst. 14:00. Plānotais semināra ilgums līdz 3 h. Seminārs notiks ZOOM platformā.

Semināra mērķis ir atbalstīt augstskolas/ koledžas pašnovērtējuma ziņojumu izstrādē, lai novērtēšanas eksperti saņemtu analītisku un vispusīgu informāciju novērtējuma veikšanai, kas arī sniegtu augstskolām/ koledžām atbalstu turpmākās darbības pilnveidei.

Seminārā plānots izskatīt studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumā iekļauto nodaļu un pielikumu savstarpējo sasaisti un kritērijus, kuri identificēti kā problemātiski iepazīstoties ar augstskolu/ koledžu sagatavotajiem pašnovērtējumu ziņojumiem.

Sakarā ar tiešsaistes platformas tehnisko kapacitāti, dalībnieku skaits ir ierobežots, un uzaicinājums piedalīties seminārā tika nosūtīts individuāli katrai augstskolai/koledžai. Augstskolu/ koledžu pārstāvjiem, kuri jau pieteikušies otrajam semināram, pieteikuma anketa atkārtoti nav jāaizpilda.

Tikai apstiprinātajiem vebināra dalībniekiem tiks nosūtīta piekļuves saite un darba kārtība.