Citi

2015. gada 1. jūlijā spēkā stājās Latvijas Republikas Saeimas izsludinātie grozījumi Augstskolu likumā, saskaņā ar kuriem augstskolu/ koledžu un studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana tika nodota Akadēmiskās informācijas centram un jaunizveidotajai Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai (AIKA).  

Šogad, atzīmējot AIKA 5-gadi, vēlamies pateikties Jums par atbalstu un klātesamību –  gan AIKA tapšanas laikā, gan kopīgiem spēkiem kļūstot par Eiropas asociācijas kvalitātes novērtēšanai augstākajā izglītībā (ENQA) biedru un iekļūstot Eiropas kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR).

Pateicamies sadarbības partneriem par sirsnīgajiem novēlējumiem un ceram uz tikpat veiksmīgu sadarbību nākotnē!

Augt un attīstīties, saglabājot jauneklīgo pozitīvismu un stiprinot profesionalitāti un neatkarību! Tikai saskanīgā kopdarbībā ar augstskolām mūsu mērķi ir sasniedzami. Spēku un izturību!


Lai mērķis, kas uzstādīts, pārtop vārdos, kas patiesi asociēsies gan pašmāju studējošajiem, gan ārvalstu studentiem ar Latvijas augstākās izglītības sistēmu! Lai vairojas cilvēku pulks, kuri ir gatavi pašaizliedzīgam darbam izcilības sasniegšanai!


Lai veicas iesāktajos darbos! Lai darbība paplašinās un profesionalitātes latiņa tik paaugstinās! AIKA ir profesionāla, vienreizēja, saliedēta komanda, kas ir ļoti liela vērtība ceļā uz panākumiem! Lai jaunas idejas un lai tās realizējas!


Drosmīgas ieceres un gandarījumu tās sasniedzot!


Kvalitatīva izglītība ir sabiedrības lielākā vērtība, un ir patiess prieks par veiksmīgo sadarbību šo gadu laikā. Novēlam arī turpmāk pilnveidot sevi, izvirzīt un sasniegt jaunus mērķus, paplašinot savu darbību arī Eiropas augstākās izglītības telpā.


Nenogrimt mazajos darbos
Un ikdienā nezaudēt zvaigznes;
Dūmains un putekļains darbs,
Gaišas lai debesis stāv.
Sīkumos izšķiežas darbi,
Velk cilvēku sīkumu līdzi, –
Lieluma mērķis tik vien
Sīkumiem nozīmi dod
/Rainis/