Šīs sadaļas četrās apakšsadaļās ir strukturēta informācija par normatīvajiem aktiem un publikācijām. Pirmajā apakšsadaļā atrodami Iekšējie normatīvie akti, tajā skaitā vadlīnijas, kritēriji, metodika un cenrādis, kas ir spēkā no 2019. gada 1. februāra. Otrajā apakšsadaļā ievietoti Ārējie normatīvie akti, tajā skaitā Ministru kabineta noteikumi, kas ir spēkā no 2019. gada 1. janvāra. Trešajā apakšsadaļā atrodami Informatīvie ziņojumi, tajā skaitā Aģentūras 2017. gada pašnovērtējuma ziņojums un 2018. gada ENQA ekspertu ziņojums. Savukārt ceturtās apakšsadaļas nosaukums ir Publikācijas/ raksti, kurā ir pieejami materiāli gan latviešu, gan angļu valodā.