Semināri

2021. gada 16. decembrī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) organizēja vebināru augstskolu/ koledžu pārstāvjiem “Novērtēšanas vizītes – daļēji attālināti vai daļēji klātienē? Pieredze un iespējamie uzlabojumi”.
Vebināra ietvaros AIKA prezentēja 2021. gada decembrī sagatavoto analītisko ziņojumu “Novērtēšanu organizēšana COVID-19 laikā. Iesaistīto pušu skatījums”, ārvalstu aģentūru praksi attālinātu un daļēji atttālinātu novērtēšanas vizīšu organizēšanā, sniedza apkopotus ietekumus augstskolām/koledžām turpmākai vizīšu organizēšanai, kā arī piedāvāja augstskolu/ koledžu un ekspertu pieredzes stāstus un platformu diskusijai par pilnveides iespējām.

Prezentācijas no vebināra pieejamas šeit:

Asnate Kažoka. Starptautiskā pieredze kvalitātes novērtēšanas procesu organizēšanai attālināti

Jolanta Silka. Analītiskā ziņojuma “Novērtēšanu organizēšana COVID-19 laikā. Iesaistīto pušu skatījums” prezentācija

Tatjana Tambovceva. Novērtēšanas ekspertu pieredze 

Jana Roze. Biznesa vadības koledžas pieredze

Dace Kazāka. Latvijas Universitātes pieredze

Ilva Grigorjeva. Ieteikumi novērtēšanu turpmākai organizēšanai

AIKA sagatavotais analītiskais ziņojums “Novērtēšanu organizēšana COVID-19 laikā. Iesaistīto pušu skatījums” pieejams ŠEIT un publicēts mājaslapas sadaļā “Informatīvie ziņojumi”.