Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 25.10.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Studiju programmu licencēšana Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” un Liepājas […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2017. gada 25. oktobrī plkst. 8:30 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Izmaiņas studiju virzienos Banku augstskola, studiju […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 4.10.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:00 notiks Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Studiju programmu licencēšana Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2017. gada 4. oktobrī plkst. 8:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana Izmaiņas studiju virzienos Liepājas Universitāte, studiju […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 25.09.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 13:00 notika Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana. Studiju programmu licencēšana Vidzemes Augstskola, profesionālā bakalaura studiju programma “Mehatronika”, studiju […]

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde

Informējam, ka 6.09.2017. AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 8:30 notika Studiju programmu licencēšanas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tika izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi: Sēdes darba kārtības saskaņošana. Studiju programmu licencēšana SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs

2015. gada 10. novembra Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēdē tika apstiprināts Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs: Komisijas priekšsēdētāja Dr.oec., profesore Tatjana Volkova Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Dr.habil.phys., profesors emeritus Ivars Lācis Komisijas locekļi: Dr.med., profesore Ilze Akota Dr.sc.ing. Elmārs Beķeris Mg.tehn., Mg.paed. Gunta Brūmane Mg.oec. Mikus Dubickis Mg.art., Atis Kampars

Lasīt vairāk

Studiju programmu licencēšanas komisijas pienākumi un tiesības

Saskaņā ar 2017. gada 25. jūlijā veiktajiem grozījumiem 2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 6. punktā, studiju programmu licencēšanas komisija: izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu studiju programmas licencēšanai (turpmāk – iesniegums); pamatojoties uz iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, ekspertu kopīgo atzinumu, kā arī citu komisijas rīcībā esošo informāciju, […]

Lasīt vairāk

Studiju akreditācijas komisijas pienākumi un tiesības

Saskaņā ar 2017. gada 27. jūlijā veiktajiem grozījumiem 2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 8. punktā, studiju akreditācijas komisija: • izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu par studiju virziena akreditāciju; • pieņem lēmumu par attiecīgā studiju virziena akreditāciju vai par atteikumu akreditēt attiecīgo studiju virzienu; • […]

Lasīt vairāk

Ekspertu rekomendāciju ieviešanas plāna paraugs

Paraugs studiju virziena novērtēšanas komisijas rekomendāciju ieviešanas plānam    

Lasīt vairāk