Informējam, ka 2024. gada 19. jūnijā plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju virzienu akreditācija
1.1. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” akreditācija (5 studiju programmas)
1.2. Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācija (2 studiju programmas)
1.2.1. Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) iesniegums ar lūgumu slēgt programmas, kuras netiek virzītas studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” novērtēšanai:
– Mazā un vidējā biznesa vadība (41345)
– Kultūras vadība (42345)
– Cilvēku resursu vadīšana (47345)
1.3. Rīgas Tehniskās koledžas (RTK) studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditācija (1 studiju programma)

2. Par nosacījumu izpildi
2.1. Valsts policijas koledžas iesniegums par akreditācijas nosacījumu izpildi studiju virzienā “Policijas darbs”
2.2. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas iesniegums par akreditācijas nosacījumu izpildi studiju virzienā “Mākslas”
2.3. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas iesniegums par akreditācijas nosacījumu izpildi studiju virzienā “Izglītība un pedagoģija”
2.4. Latvijas Kultūras akadēmijas iesniegums par akreditācijas nosacījumu izpildi studiju virzienā “Mākslas”
2.5. Latvijas Universitāte iesniegums par akreditācijas nosacījumu izpildi studiju virzienā “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”
2.6. Daugavpils Universitātes iesniegums par akreditācijas nosacījumu izpildi studiju virzienā “Mākslas”
2.7. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” iesniegums par akreditācijas nosacījumu izpildi studiju virzienā “Mākslas”
2.8. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iesniegums par akreditācijas nosacījuma izpildi studiju virzienā “Veselības aprūpe” (pārcelts no 05.06.2024. SKK)
2.9. Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas iesniegums par akreditācijas nosacījumu izpildi studiju virzienā “Mākslas”

3. Par rekomendāciju ieviešanas pārskatiem

4. Citi jautājumi