Informējam, ka 2024. gada 8. maijā plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju programmu licencēšana
1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas kopīgās doktora studiju programmas “Sporta zinātne” licencēšana

2. Studiju virzienu akreditācija
2.1. Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas studiju virziena “Mākslas” akreditācija (1 studiju programma)

3. Par nosacījumu izpildi
3.1. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas iesniegums par nosacījumu izpildi studiju virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
3.2. Rīgas Stradiņa universitātes un Daugavpils Universitātes iesniegums par nosacījumu izpildi profesionālās maģistra studiju programmā “Ekonomiskā drošība”
3.3. Latvijas Universitātes iesniegums par nosacījumu izpildi studiju virzienā “Dzīvās dabas zinātnes”
3.4. Latvijas Universitātes iesniegums par nosacījumu izpildi studiju virzienā “Vēsture un filozofija”
3.5. Rīgas Stradiņa universitātes iesniegums par nosacījumu izpildi akadēmiskās maģistra studiju programmā “Biostatistika”
3.6. Rīgas Tehniskās universitātes iesniegums par nosacījumu izpildi studiju virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
3.7. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes iesniegums par nosacījumu izpildi studiju virzienā “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”

4. Par rekomendāciju ieviešanas pārskatiem
4.1. Par Rīgas Tehniskās universitātes studiju virziena “Vides aizsardzība” novērtēšanā sniegto rekomendāciju ieviešanu

5. Citi jautājumi