Informācija par pasākumu

Informējam, ka 2023. gada 19. decembrī plkst. 09:30 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

1. Studiju virzienu akreditācija
1.1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas datorvadība un datorzinātne” akreditācija (4 studiju programmas);
1.2. Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūras “Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža” studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācija (1 studiju programma);
1.3. Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūras “Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža” studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” akreditācija (1 studiju programma);
1.4. Latvijas Kultūras akadēmijas studiju virziena “Mākslas” akreditācija (10 studiju programmas);
1.5. Latvijas Universitātes studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” akreditācija (4 studiju programmas);
1.6. Rīgas Stradiņa universitātes studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” akreditācija (2 studiju programmas).

2. Par licencētas studiju programmas iekļaušanu studiju virzienā
2.1. Biznesa augstskolas “Turība” iesniegums par licencētas studiju programmas “Organizācijas drošības vadība” iekļaušanu akreditētā studiju virzienā “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”.

3. Par nosacījuma izpildi
3.1. Valsts Policijas koledžas iesniegums par nosacījuma izpildi īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Policijas darbs”;
3.2. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iesniegums par studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācijas nosacījumu izpildi;
3.3. Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža” iesniegums par studiju virziena “Jūrniecība” akreditācijas nosacījumu izpildi.

4. Citi jautājumi
4.1. Biznesa augstskolas “Turība” iesniegums;
4.2. Latvijas Universitātes iesniegums.