Informējam, ka 2019. gada 24. jūlijā AIC birojā, Dzirnavu ielā 16, plkst. 10:00 notiks Studiju kvalitātes komisijas sēde.

Jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”.

Darba kārtība

 1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
 2. Izmaiņas studiju virzienā
  • Rīgas Aeronavigācijas institūts, studiju virziens “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”, studiju programmas “Gaisa transportsistēmu vadīšana”, “Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija”, “Transportsistēmu vadīšana”
  • Rīgas Aeronavigācijas institūts, studiju virziens “Transporta pakalpojumi”, studiju programmas “Gaisa satiksmes vadība”, “Starptautisko pārvadājumu loģistika”, “Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība”, “Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība”
  • Rīgas Aeronavigācijas institūts, studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” studiju programma “Elektronisko iekārtu apkalpošana”.
  • Latvijas Universitāte, studiju virziens “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”, studiju programma “Eiropas studijas”
  • Banku augstskola, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana”
 3. Studiju programmu licencēšana
  • Ventspils Augstskola, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, studiju programma “Uzņēmējdarbības akadēmija”
 4. Izmaiņas studiju virziena akreditācijas lapā
  • Vidzemes Augstskola, studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, kopīgā (Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola) doktora studiju programma “Sociotehnisku sistēmu modelēšana”

Iegūstamā grāda nosaukuma maiņa.

        5. Citi jautājumi