Citi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) turpina visaptverošu visu studiju virzienu un to studiju programmu novērtēšanu un studiju virzienu akreditāciju. Studiju virzienu novērtēšana un akreditācija notiek saskaņā ar grafiku, kas noteikts Augstskolu likumā.

AIKA organizē augstskolu studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju, ievērojot Standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) un Latvijas normatīvos aktus.

Trešā tematiskā analīze sniedz izvērstu kopsavilkumu par rezultātiem, kas iegūti studiju virziena “Tiesību zinātne” novērtēšanas un akreditācijas procedūras ietvaros. Studiju virzienu “Tiesību zinātne” īsteno vienpadsmit Latvijas augstākās izglītības iestādēs, no tām trīs ir universitātes – Daugavpils Universitāte (DU), Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), viena valsts dibinātā augstskola – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA), četras juridisko personu dibinātas (privātās) augstskolas – Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA), Biznesa augstskola Turība (BAT), Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) un Rīgas Juridiskā augstskola (RJA), un trīs juridisko personu dibinātās (privātās) koledžas – Alberta koledža (AK), Biznesa vadības koledža (BVK), Juridiskā koledža (JK). Studiju programmas tiek īstenotas Daugavpilī, Rēzeknē un Rīgā, kā arī Baltijas Starptautiskās akadēmijas filiālēs Daugavpilī un Liepājā, Biznesa augstskolas Turība filiālēs Cēsīs, Liepājā un Talsos, Juridiskās koledžas filiālēs Gulbenē, Liepājā, Valmierā un Ventspilī.

Ar tematisko analīzi par studiju virzienu “Tiesību zinātne” var iepazīties šeit.