Citi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) turpina visaptverošu visu studiju virzienu un to studiju programmu novērtēšanu un studiju virzienu akreditāciju. Studiju virzienu novērtēšana un akreditācija notiek saskaņā ar grafiku, kas noteikts Augstskolu likumā.

AIKA organizē augstskolu studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju, ievērojot Standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) un Latvijas normatīvos aktus.

Sestā tematiskā analīze sniedz izvērstu kopsavilkumu par rezultātiem, kas iegūti studiju virziena “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas” novērtēšanas un akreditācijas procedūru ietvaros. Studiju virzienu “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas” īsteno trīs Latvijas augstākās izglītības iestādēs, no tām divas ir universitātes – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) –  un viena valsts dibinātā koledža – Rīgas Tehniskā koledža (RTK). Studiju programmas tiek īstenotas Daugavpilī, Jelgavā, Kandavā un Rīgā.

Ar tematisko analīzi par studiju virzienu “Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas” var iepazīties šeit.