Semināri

2022. gada 7. jūnijā Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) organizēja vebināru augstskolām un koledžām par studiju virzienu novērtēšanu. Vebinārā piedalījās 56 pārstāvji no 36 augstskolām/koledžām, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.

Vebināra laikā AIKA vadītāja Jolanta Silka sniedza pārskatu par pirmajiem studiju virzienu novērtēšanas rezultātiem, par kuru akreditāciju lēmumi pieņemti laika posmā no 2020. gadam līdz 2022. gada maijam. Savukārt Kvalitātes vērtēšanas nodaļas vadītāja Ilva Grigorjeva informēja par augstskolu/ koledžu un novērtēšanas ekspertu sniegtās atgriezeniskās saites secinājumiem un ieteikumiem, bet Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Dace Jansone informēja par būtiskākajiem plānotajiem grozījumiem normatīvajos aktos.

Informējot par 2023. gada ietvaros novērtējamo studiju virzienu vērtēšanas grafiku, AIKA vadītāja norādīja, ka, veidojot grafiku, tika ņemti vērā šādi aspekti:

  • Augstskolu/ koledžu izteiktās vēlmes
  • Lielāka iesniegto studiju virzienu izkliede
  • Iesniegto studiju virzienu un studiju programmu skaits mēnesī
  • AIKA darba noslodze
  • Augstskolu/ koledžu pieredze studiju virzienu novērtēšanas procedūrā.

Ievērojot, ka augstskola/koledža studiju virziena novērtēšanai ir tiesīga izvēlēties AIKA vai citu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautu  kvalitātes nodrošināšanas aģentūru, augstskolai/ koledžai ir rakstiski jāinformē AIKA par vēlmi veikt studiju virziena novērtēšanu AIKA vai kādā citā aģentūrā.

Augstskolas/ koledžas, kuras vēlas veikt studiju virzienu novērtēšanu AIKA, tomēr šādu vēlmi vēl nav izteikušas, lūdzam iepazīties ar novērtēšanas grafiku un iespējamajiem laikiem, kuros Aģentūra studiju virzienu var pieņemt novērtēšanai. Studiju virzienu novērtēšanas grafiks pieejams AIKA mājaslapā: šeit.

Vēršam uzmanību, ka vietu skaits iesniegumu pieņemšanai ir ierobežots, vērtējamie studiju virzieni grafikā tiks iekļauti, ievērojot pieteikumu saņemšanas secību Aģentūrā, studiju virziena akreditācijas datumu un savstarpēju vienošanos.

Prezentācijas no vebināra pieejamas šeit:

  1. Studiju virzienu novērtēšana – pirmie rezultāti (studiju virzienu 1. un 2.grupa saskaņā ar Augstskolu likuma sadalījumu)
  2. Novērtēšanas ekspertu un augstskolu/ koledžu viedoklis par 2021. gadā organizētajām novērtēšanām
  3. Informācija par 2022./2023. gada studiju virzienu novērtēšanu