Citi

Ievērojot esošo situāciju Latvijā un ārvalstīs, saistībā ar Covid-19 ierobežojošajiem pasākumiem, ir izdarīti grozījumi 15.07.2019. “Studiju programmu licencēšanas organizēšanas metodika” un papildus grozījumi 23.09.2019. apstiprinātajā “Studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas metodika”.

Lūdzam vērst uzmanību atrunātajam metodiku sadaļās par vizīšu organizēšanu un metodikās pievienotajiem pielikumiem, kur ir papildus iekļauta informācija par attālinātu vizīšu organizēšanu, norisi un nepieciešamo materiāltehniskās bāzes nodrošinājumu.

Papildus veikti grozījumi 23.09.2019. apstiprinātajā “Studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas metodika”, nosakot iespēju koordinatoru attālinātai dalībai vizītēs, kas iepriekš nebija paredzēts.

Vienlaikus vēršam uzmanību uz drošības pasākumiem, kas jāievēro saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu:

 1. Novērtēšanas vizītes laikā, tajā skaitā daļēji vai pilnīgi attālinātās vizītes laikā, novērtēšanas procesa dalībniekiem ir pienākums ievērot distancēšanās un higiēnas prasības atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.
 2. Novērtēšanas vizītes laikā:
  • Augstskola/koledža nodrošina, ka klātienē piedalās personas, kurām nav elpceļu slimību pazīmes;
  • Augstskola/koledža nodrošina atbilstošas telpas ar distancēšanās iespējamību, un ar iespēju tās regulāri vēdināt;
  • Eksperti un koordinatori piedalās klātienē, ja tiem nav konstatētas elpceļu slimību pazīmes, vai, ja normatīvo aktu regulējums to neierobežo;
  • Novērtēšanas vizītes dalībnieki lieto mutes un degunu aizsegu un ievēro distancēšanās prasības (šobrīd 2×2).

Pielikumā:

 1. 07.12.2020. Grozījumi 23.09.2019. apstiprinātajā “Studiju virzienu novērtēšanas organizēšanas metodika” uz vienas lapas;
 2. 07.12.2020. Grozījumi 15.07.2019. apstiprinātajā “Studiju programmu licencēšanas organizēšanas metodika” uz trim lapām.