Šīs sadaļas apakšsadaļās ir pieejama informācija par piecām novērtēšanas procedūrām (studiju virziena akreditācija, studiju programmas licencēšana, izmaiņu novērtēšana akreditētā studiju virzienā, augstskolas/ koledžas akreditācija, studiju programmas iekļaušana studiju virziena akreditācijas lapā), kas strukturēta četros secīgos soļos (iesnieguma/ raksturojuma sagatavošana, ekspertu vizīte, atzinuma sagatavošana, lēmuma pieņemšana). Informācija sniegta no augstskolas/koledžas skatupunkta.