Citi

2021. gada 22. aprīlī Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) ģenerālasamblejas laikā Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) vadītāja Jolanta Silka tika ievēlēta ENQA valdes locekļa amatā.

J.Silka savā uzrunā ENQA ģenerālasamblejas dalībniekiem uzsvēra, ka Latvijā gūtā pieredze kvalitātes nodrošināšanas aģentūras izveidē un izaicinājumu pārvarēšanā ir nozīmīga un sniegs pienesumu ENQA politiskās dienaskārtības veidošanā un vienotas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas telpas attīstīšanā. J.Silka izteica gatavību sniegt savu ieguldījumu, īstenojot ENQA izvirzītās prioritātes, kas vērstas uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstīšanu augstākajā izglītībā.

Par ENQA prezidentu tika ievēlēts Lielbritānijas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras QAA direktors Douglas Blackstock, bet par viceprezidentiem Rumānijas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras ARACIS Daniela Christina Ghitulica un Francijas aģentūras HCERES Francois Pernot.
Ģenerālasamblejas ietvaros tika apstiprināts 2020. gada budžeta pārskats un izskatīts jaunais ENQA aģentūru novērtēšanas modelis, kas būs spēkā attiecībā uz aģentūrām, kas tiks novērtētas sākot ar 2021. gadu, tajā skaitā tika apstiprināts jaunizveidotas struktūras – aģentūru novērtēšanas komisijas – sastāvs.

ENQA relīze par notikušo ģenerālasambleju un vēlēšanām ir publicēta – https://www.enqa.eu/news/enqa-elects-new-president-and-board-members/