Semināri

Šī gada septembrī AIKA kopā ar Latvijas Studentu apvienību (LSA) organizēja mācības topošajiem un esošajiem studentiem-ekspertiem, kas ir ieienteresēti piedalīties augstākās izglītības iestāžu studiju virzienu novērtēšanas procedūrās.

Šāda veida mācības ir īpaši svarīgas, ņemot vērā, ka šobrīd pilnā sparā rit studiju virzienu un tam atbilstošu studiju programmu novērtēšana Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Novērtēšanu veic neatkarīgas ekspertu grupas, kuru sastāvā ir arī LSA deleģēti studenti-eksperti, kas darbojas līdzvērtīgi pārējiem ekspertu grupas dalībniekiem.

Mācību teorētiskās daļas ietvaros studējošie tika iepazīstināti ar Boloņas procesu, Latvijas augstākās izglītības sistēmu un kvalitātes nodrošināšanas procesiem tajā. Toties mācību praktiskajā daļā studējošajiem bija iespēja iejusties ekspertu lomā – iepazīties ar pašnovērtējuma ziņojumu struktūru, gatavot jautājumus augstākās izglītības iestādes pārstāvjiem un formulēt rekomendācijas studiju virziena turpmākai attīstībai.

Saite uz ierakstu – https://www.youtube.com/watch?v=v0d9yiDUJhI&list=PLmmoN3NYqqOjMpRdkpJX02AxFTWFdL3TK