Citi

Šī gada 15. oktobrī norisinājās tiešsaistes tikšanās starp Akadēmiskā informācijas centra (AIC) Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA) un Ukrainas Valsts augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūru (NAQA).

Ukrainas aģentūru pārstāvēja NAQA vadītājs Serhiy Kvit un vadītāja vietniece Nataliia Stukalo, savukārt Latvijas aģentūru pārstāvēja AIC valdes priekšsēdētāja Baiba Ramiņa, AIKA vadītāja Jolanta Silka un Attīstības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Asnate Kažoka.

Tikšanās mērķis bija dalīties abu valstu aģentūru pieredzē un apspriest turpmākās sadarbības iespējas. Aģentūru pārstāvji iepazīstināja ar savu līdzšinējo darbību un galvenajām aktualitātēm, tajā skaitā pieredzi COVID-19 vīrusa izplatības radīto problēmu risināšanā.

Tikšanās rezultātā abas aģentūras noslēdza trīsgadīgu sadarbības līgumu, kas paredz kopīgu pasākumu, konferenču un apmācību organizēšanu, lai dalītos pieredzē par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas jautājumiem Ukrainā un Latvijā. Sadarbības ietvaros plānotas arī savstarpējas konsultācijas kvalitātes nodrošināšanas metodiskajos un organizatoriskajos jautājumos, kā arī ekspertu apmaiņa kvalitātes nodrošināšanas procedūrās.