Citi

Šī gada septembra vidū norisinājās pirmā EUniQ projekta pilotnovērtēšanas vizīte, kas tika organizēta sadarbojoties AIKA un Slovēnijas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūrai (SQAA). Vizītes mērķis bija pārbaudīt praksē projekta dalībnieku izstrādāto Eiropas universitāšu tīklu novērtēšanas metodoloģiju. Ekspertu grupa vērtēja Eiropas universitāšu tīklu EUTOPIA, kas apvieno universitātes no sešām Eiropas valstīm, ar mērķi radīt uz izaicinājumiem vērstu zinātnisko darbību un mācīšanu, sagatavot Eiropas absolventus, veicināt reģionālo un starptautisko iesaisti un atbalstīt dažādību, iekļaušanu un pilsonību. Iegūtā informācija no aizvadītās un turpmākajām vizītēm tiks pielietota šīs metodoloģijas uzlabošanai, lai nākotnē veiktu visaptverošu Eiropas universitāšu tīklu kvalitātes nodrošināšanu, kas saskan ar EUniQ projekta mērķi – izstrādāt kvalitātes nodrošināšanas aģentūru ceļvedi no vajadzību analīzes līdz izstrādātajai kvalitātes nodrošināšanas metodikai.

Vairāk par EUniQ projektu – http://www.aic.lv/portal/par-aic/projekti/euniq-projekts.

Vairāk par universitāšu tīklu EUTOPIA – https://eutopia-university.eu/